پروانه بهره برداری در شهرک صنعتی پرند

30 مرداد 1400
شهرک صنعتی پرند

شهرک صنعتی پرند

شهرک صنعتی پرند در جاده ساوه در ۴۵ کیلومتری جنوب غرب تهران واقع شده است . این شهرک صنعتی با توجه به به نزدیکی به تهران […]