دانلود کتاب اصول و مبانی طراحی شهرک های صنعتی

13 اردیبهشت 1400
قانون ساخت وساز شهرک های صنعتی

ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرک صنعتی

مقررات ساخت و ساز در شهرک صنعتی: ۱- طرف قرارداد موظف است ساختمانها و تاسیسات مربوط به کارگاه ،کارخانه، انبار و یا اداری خود را حداقل […]