نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود

13 خرداد 1397
نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت ها ی با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی   نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی )   نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… و شناسه […]