خدمات ثبتی ، حقوقی و مالیاتی

13 خرداد 1397

خدمات مالی و مالیاتی

خدمات مالی و مالیاتی مهندسین مشاور پرناک به قرار زیر می باشد: 1- نرم افزارهای مالی متناسب با نیاز شرکتها و کارخانجات. 2- استقرار و راه […]
13 خرداد 1397

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی کارشناسان ما در حیطه فعالیت های صنعتی می باشد که شامل موارد زیر است: ثبت علامت تجارتی علامت تجاری (برند) اسمی است که محصول […]