پروژه های ما

پروژه های ما

پروژه های ما

پروژه های ما

پروژه ها:

اخذ جواز تاسیس

 

ass

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
۱ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت فردادبلوط رادین
۲ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت البرزبلوط
۳ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای حمیدی انبارداران
۴ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت فیداررزنبرک
۵ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای رنگ وبوی
۶ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت پرپین فیدارمهرگان
۷ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای میناوند
۸ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت عمران پندارپارس
۹ تنظیم پرسشنامه و اخذ جوازتاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نوآور آرش
۱۱ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای دلپذیر
۱۲ تنظیم پرسشنامه و اخذ جوازتاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت صنایع دارویی آرایشی بهداشتی پارس دکترفراهانی
۱۳ تنظیم پرسشنامه و اخذ جوازتاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت آراد طب ایرانیان
۱۴ تنظیم پرسشنامه و اخذ جوازتاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای صدری
۱۵ تنظیم پرسشنامه و اخذ جوازتاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت ترمه رنگ ماهان
۱۶ تنظیم پرسشنامه و اخذ جوازتاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای نیکخواه رشیدآباد
۱۷ تنظیم پرسشنامه و اخذ جوازتاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای رضا احمدی
۱۸ تنظیم پرسشنامه و اخذ جوازتاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای بهروز بهلولی
۱۹ تنظیم پرسشنامه و اخذ جوازتاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت دایان تاش الوند
۲۰ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای مقصودی
۲۱ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت شاهیده فربود بین الملل
۲۲ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت تعاونی تولید و بسته بندی موادغذایی سلامت گسترکهن تجربه و پویا
۲۳ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای فرهادفر
۲۴ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای طائبی
۲۵ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت کیفیت پژوهان خاتم
۲۶ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شركت تجهيزات پزشكي سلامت كاران
۲۷ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شركت نرگس پلاستيك مهر
۲۸ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شركت مكث بهداشت دلتا
۲۹ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شركت گيتي گستر پاك نام
۳۰ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شركت خرم گوهر اكباتان
۳۱ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شركت نور ابرار
۳۲ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اقاي مهدوي
۳۳ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اقاي طاهري
۳۴ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اقاي مهرجويي
۳۵ تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شركت توليدي چرم ارا
36 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت سورین صنعت فرتاک
37 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای صادق قبولی
38 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت اعتماد پوشش امید البرز
39 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای وحید شناس گرگانی
40    تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای امیر حریر فروش
41 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای سید علی صدیقی
42 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت مهندسی شمیم پلیمر کوثر
43 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت کشت و صنعت بهنیا
44 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت آرمان اکسیر سلامت
45 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت آرمان مدیریت سلامت
46 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت اتصال پلیمر شریف
47 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت اتصال پلیمر شریف
48 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت جام پلیمر پارسیان
49 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت مهر پارسیان اکسیر
50 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت پیرامین
51 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آداک کیان رایکا
52 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت توسعه تجارت پرشین مهر
53 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت آروین پیشتاز سلامت
54 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  آقای قشقائی
55 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای الطافی
56 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای شفیعیان
57 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت آگرین فولاد باختر
58 نظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای شفیعیان _ بسته بندی حبوبات و خشکبار
59 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای  آخوندان _ تولید درب و پنجرهUPVC
60 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  شرکت ایمن صنعت تدبیر _ انواع چسب صنعتی
61 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای حاجی محمد حسنی ممقانی _ تولید محصولات آرایشی و بهداشتی
62 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای براتی فر _ تولید انواع ظروف استیل آشپزخانه
63 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  آقای شاهوری _ تولید انواع صافی و فیلتر پلاستیکی خودرو
64 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  آقای غیرتی خیاوی _ تولید انواع لوازم برقی آشپزخانه
65 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  آقای سیف پور کومله _ تولید درب و پنجرهUPVC
66 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت طراحان نقش و نگار رخسار _ گلدوزی روی پرده
67 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت والا درمان امیرکبیر _ تولید تجهیزات پزشکی
68 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  شرکت کیمیا شفابخش آرین _ تولید محصولات آرایشی و بهداشتی
69 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت یکتا گستر کاوش _ تولید محصولات آرایشی و بهداشتی
70 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت لیو آناهیتا فارمد _ تولید محصولات دارویی
71 تنظیم پرسشنامه و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت پویا پلیمر تهران _ تولید کامپاند پلیمری

 

پروژه های طراحی، پیمانکاری و مدیریت پیمان واحدهای صنعتی

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
۱ طراحی و اجرای کارخانه آقای دلپذیر در شهرک صنعتی نظرآباد
۲ طراحی و اجرای کارخانه شرکت صنایع دارویی آرایشی و بهداشتی پارس دکتر فراهانی در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد
۳ طراحی و اجرای کارخانه شرکت ترمه رنگ ماهان در شهرک صنعتی نظرآباد ( سالن 2400 مترمربع)
۴ طراحی و اجرای کارخانه شرکت مکث بهداشت در شهرک صنعتی اشتهارد
5 طراحی و اجرای کارخانه شرکت سلامت کاران یادمان در شهرک صنعتی اشتهارد
6 طراحی و اجرای کارخانه شرکت نرگس پلاستیک مهر در شهرک صنعتی اشتهارد
7 طراحی و اجرای پروژه دیوار کشی شرکت لیو آناهیتا فارمد در شهرک صنعتی دارویی برکت
8 طراحی و اجرای پروژه شرکت تولیدی چرم آرا در شهرک صنعتی اشتهارد
9 طراحی و اجرای کارخانه شرکت شیمی صنعت پرنا در شهرک صنعتی نظرآباد
10 طراحی و اجرای کارخانه شرکت ترمه رنگ ماهان در شهرک صنعتی عشق آباد ورامین
11 پیمانکاری در سطح شرکت پدیده شیمی غرب (برند (Active در شهرک صنعتی اشتهارد
12 طراحی و اجرای بخشی از دکوراسیون داخلی و نما مجموعه گردشگری، اقامتی، پذیرایی و فرهنگی آقای چاهی پیما در جاده چالوس ورودی روستای کندر
13 طراحی و اجرای کارخانه شرکت ترمه رنگ ماهان در شهرک صنعتی نظرآباد ( سالن 700 مترمربع)
14 طراحی و اجرای ساختمان اداری شرکت اعتماد پوشش امید البرز در شهرک صنعتی اشتهارد
15 اجرای سقف بهداشتی شرکت تولیدی کالا آوران یاس سپیده در شهرک صنعتی عباس آباد تهران
16 طراحی و اجرای پروژه دیوار کشی آقای حسینی در شهرک صنعتی نظرآباد

ثبت شرکت

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
۱ ثبت شرکت سهامی خاص آقای حسینی
۲ ثبت شرکت سهامی خاص شرکت نسیم آرامش بهارالبرز
۳ ثبت شرکت مسئولیت محدود آقای محمدی
۴ ثبت شرکت مسئولیت محدود کوشک سازان صبای زعفرانیه
۵ صورت جلسه نقل و انتقال شرکا آقای ترابی
۶ ثبت شرکت مسئولیت محدود آسانبر باران صنعت ایرانیان
۷ ثبت شرکت سهامی خاص شرکت آریابصیرت
۸ ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکت مهرگان پدیده سپیدار
۹ ثبت شرکت سهامی خاص آقای محمد رضادلپذیر
۱۰ ثبت شرکت سهامی خاص شرکت صنایع دارویی آرایشی بهداشتی پارس کترفراهانی
۱۱ ثبت شرکت سهامی خاص شرکت آراد طب ایران
۱۲ ثبت شرکت با مسئولیت محدود آقای صدری
۱۳ ثبت شرکت مسئولیت محدود شرکت ترمه رنگ ماهان
۱۴ ثبت شرکت مسئولیت محدود آقای بهروز بهلولی
۱۵ انحلال شرکت شرکت گلبان آذر سبلان
۱۶ ثبت شرکت سهامی خاص آقای فرهادفر
۱۷ ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکت نیک نگاران عرصه هونام
۱۸ ثبت شرکت با مسئولیت محدود شركت خرم گوهر اكباتان
۱۹ ثبت شرکت با مسئولیت محدود شركت تراز پردازان نوانديش
20 ثبت موسسه مالی چرتکه محاسب رایان
21 ثبت تغییرات اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان فردیس
22 ثبت تغییرات شركت خرم گوهر اكباتان
23 ثبت شرکت سهامی خاص شرکت هومت مهدیار آریا

 

پروانه بهره برداری

 

ردیف کارفرما موضوع قرارداد
۱ شرکت فردادبلوط رادین اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
۲ شرکت صنایع دارویی آرایشی بهداشتی پارس کترفراهانی اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
۳ شرکت شاهیده فربود بین الملل اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
۴ شركت تجهيزات پزشكي سلامت كاران اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
۵ شركت نرگس پلاستيك مهر اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
۶ شركت مكث بهداشت دلتا اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
۷ اقاي رنگ بوي اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
8 شرکت سورین صنعت فرتاک     اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
9 شركت خرم گوهر اكباتان اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
10 آقای صادق قبولی اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
11 شرکت اعتماد پوشش امید البرز اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
12 آقای امیر حریر فروش اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
13 شرکت سورین صنعت لذیذ درنیکا اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
14 شرکت ترمه رنگ ماهان اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
15 شرکت سورین صنعت لذیذ درنیکا اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
16 شرکت خرم گوهر اکباتان اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
17 آقای مهرجویی اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
18 آقای صادق قبولی خانی اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
19 شرکت چرم آرا اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
20 شرکت اعتماد پوشش امید البرز اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
21 شرکت مهر پارسیان اکسیر اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
22 شرکت آگرین فولاد باختر اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
23 آقای شفیعیان اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
24 آقای سلگی اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز
25 شرکت بسپار مانا تاو اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت استان البرز

 

طرح توجیهی

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
۱ طرح توجیهی بانکی آقای حمیدی انبارداران
۲ طرح توجیهی بانکی آقای دلپذیر
۳ طرح توجیهی بانکی آقای نیکخواه رشیدآباد
۴ طرح توجیهی بانکی شرکت دایان تاش الوند
۵ طرح توجیهی بانکی شرکت شاهیده فربود بین الملل
6 طرح توجیهی بانکی آقای محمد زنگنه
7 طرح توجیهی بانکی شهریار الوند
8 طرح توجیهی بانکی شرکت تکین نرمه غرب البرز
9 طرح توجیهی بانکی آقای باورصاد

 

مدیریت پیمان و پیمانکاری

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
۱ مدیریت پیمان و پیمانکاری آقای دلپذیر
۲ مدیریت پیمان و پیمانکاری شرکت صنایع دارویی آرایشی بهداشتی پارس کترفراهانی
۳ مدیریت پیمان و پیمانکاری شرکت ترمه رنگ ماهان
۴ مدیریت پیمان و پیمانکاری آقای بهروز بهلولی
۵ مدیریت پیمان و پیمانکاری شركت تجهيزات پزشكي سلامت كاران
۶ مدیریت پیمان و پیمانکاری شركت نرگس پلاستيك مهر
۷ مدیریت پیمان و پیمانکاری شركت مكث بهداشت دلتا
8 مدیریت پیمان و پیمانکاری شرکت لیو آناهیتا فارمد
9 مدیریت پیمان و پیمانکاری شرکت شیمی صنعت پرنا
10 مدیریت پیمان و پیمانکاری مجموعه گردشگری، اقامتی، پذیرایی و فرهنگی آقای چاهی پیما
11 مدیریت پیمان و پیمانکاری شرکت اعتماد پوشش امید البرز
12 مدیریت پیمان و پیمانکاری شرکت تولیدی کالا آوران یاس سپیده
13 مدیریت پیمان و پیمانکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
14 شرکت اتصال پلیمر شریف
تولید کامپاند پلیمری
15 مدیریت پیمان و پیمانکاری شرکت اسپادانا دارو مینا
تولید محصولات آرایشی و بهداشتی
16 مدیریت پیمان و پیمانکاری آقای سید محمد رضا حسینی
تولید آبمیوه
17 مدیریت پیمان و پیمانکاری شرکت برنا دام دارو
تولید واکسن حیوانی
18 مدیریت پیمان و پیمانکاری آقای رضایی
بافندگی
19 مدیریت پیمان و پیمانکاری شرکت ایستا صنعت الکا-
تولید اسانس طبیعی و مصنوعی
20 مدیریت پیمان و پیمانکاری شرکت ویرا واکسن
تولید واکسن حیوانی

دانلود رزومه مهندسین مشاور پرناک 1399

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *