مدارک و ضوابط لازم جهت اخذ جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

مدارک و ضوابط لازم جهت اخذ جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

مدارک جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

مدارک جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

مدارک جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

مدارک جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

مدارک جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

  • درخواست کتبی متقاضی در قالب فرم ارائه شده در سامانه اصناف
  • فرم ارائه درخواست بند فوق شامل :مکان فعالیت ها، تعداد فروشگاه های هدف و مشخصات آنها و گروه های کالایی یا

خدماتی قابل عرضه در فروشگاه و اطلاعات شرکت متقاضی برابر فرم پیوستمی باشد

  • معرفی نامه نماینده هیات مدیره (مدیر عامل )برای صدور جواز تاسیس به نام وی به همراه اساسنامه، 

آگهی روزنامه رسمی وآخرین تغییرات(برای اشخاص حقوقی)

  • تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و تصویر گذرنامه، پروانه کار و اقامت معتبر برای اتباع خارجی.
  • کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از 50سال سن .
  • رضایت نامه محضری شرکا برای صدور جواز تاسیس به نام یکی از شرکا (در مشارکت های مدنی )
  • سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا قراردادهای بسته شده میان متقاضی و اشخاص ،

اعم از دولتی و غیر دولتی برای محل فروشگاه یا فروشگاهها

تبصره

1-مساحت فضای خالص برای فروش کالا و خدمات درفروشکاههای بزرگ چند منظوره حداقل یک هزار متر مربع و برای فروشگاههای بزرگ حداقل دویست متر مربع برای هر فروشگاه می باشد .

2متقاضیانی که در قالب این دستورالعمل جواز تاسیس دریافت می دارند می توانند با معرفی وزارتخانه به بانکها و موسسات مالی از تسهیلات بانکی منظور شده در اینگونه فعالیت هابهره مند شوند و در غیر اینصورتمیتوانند راساً نسبت به سرمایه گذاری و تاسیس اینگونه فروشگاهها و دریافت پروانه کسب اقدام نمایند .

3-مرجع صدور موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و احراز شرایط و ضوابط قانونی حداکثر ظرف 15روز

نسبت به صدور جواز تاسیس و تسلیم آن به متقاضی اقدام نمایند .

سایر مقررات

ماده 4اعتبار جواز تاسیس صادر شده 11ماه است و با ارائهگزارش پیشرفت فیزیکی حداقل 15 %پیشرفت برای دوره دیگر تمدید می شود .تمدید بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه ارائه شده می باشد .

ماده 5پس از تکمیل طرح و ارائه مدارک ،مرجع صدور مکلف است پرونده متقاضیان را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ذیربط ارسال نمایند .

ماده 6فروشگاههای بزرگ چند منظوره و زنجیره ای که مجوز فعالیت و یا موافقت مقدماتی را برای شروع

طرح ،عملیات اجرایی و فعالیت آنها پیش از صدور این دستورالعمل توسط وزارت متبوع و سازمان های تابعه صادر شده است،

نیازی به دریافت جواز تاسیس نداشته و مرجع صدور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز درصورت تکمیل بودن مدارک،

پرونده آنها را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ارسال نمایند .

تبصره-تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری ،بر اساس ظرفیت تبصره 3ماده 16قانون،پروانه کسب فروشگاههای مذکور توسط اتاق اصناف مرکز استان صادر می گردد .

ماده 7این دستور العمل در (7 )ماده و (4)تبصره به استناد بند (1)ماده(5)آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب تهیه و در تاریخ 16/3/1334به تصویب وزیر صنعت ،معدن و تجارت رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *