آدرس : کرج – گلشهر – بلوار گلزار شرقی – ساختمان کسری – واحد 9

کد پستی  : 3139673211

شماره های تماس :

34267400 – 026

34267200 – 026

شماره همراه  : 09125607119

ایمیل :  info@paranak.co