فرم استخدام پرسنلی مهندسین مشاور پرناک
نام و نام خانوادگی(*)

ورودی نامعتبر
نام پدر

ورودی نامعتبر
محل تولد

ورودی نامعتبر
تاریخ تولد

ورودی نامعتبر
کد ملی(*)

ورودی نامعتبر
محل سکونت(*)

ورودی نامعتبر
تلفن ثابت منزل(*)

ورودی نامعتبر
تلفن همراه(*)

ورودی نامعتبر
ایمیل

ورودی نامعتبر
وضعيت تاهل

ورودی نامعتبر
وضعيت نظام وظيفه

ورودی نامعتبر
آخرين مدرك تحصيلي(*)

ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی(*)

ورودی نامعتبر
تاریخ فراغت از تحصیل

ورودی نامعتبر
محل اخذ آخرين مدرك

ورودی نامعتبر
مسلط به نرم افزارهای تخصصی

ورودی نامعتبر
مسلط به نرم افزارهای عمومی

ورودی نامعتبر
آشنايي به زبان انگليسي

ورودی نامعتبر
اهم سوابق خدمت و فعالیتهای قبلی مرتبط، در زمینه رشته تحصیلی باذکرسال فعالیت و میزان ماندگاری

ورودی نامعتبر
توانایی و مهارتهای تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی

ورودی نامعتبر
تمایل به همکاری به صورت

ورودی نامعتبر
رزومه

ورودی نامعتبر میتوانید رزومه خود را ارسال نمایید.
کد امنیتی(*)
کد امنیتی

ورودی نامعتبر
ارسال