مطالعات امکانسنجی

ژوئن 2, 2018
امکانسنجی

معرفی امکانسنجی

امکانسنجی چیست ؟ امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسل یک پروژه پیشنهادی است و بر اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه […]