خرداد ۳۰, ۱۳۹۷
لجستیک

لجستیک چیست؟

لجستيک چیست؟ لجستيک به كليه فعاليت هاي هماهنگي اطلاق مي شود كه جهت بررسي، تحقيق، مطالعه و برآورد نيازها و احتياجات اوليه در زمينه وسايل و […]