تقسیم سرمایه به سهام در شرکت های سهامی

مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی

مسئولیت دارندگان سهم در شرکت های سهامی

در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به

مراحل ثبت شرکت تعاونی

۱. تکمیل مدارک فوق الذکر توسط موکل و تحویل به کارشناس

   دو نسخه شرکتنامه (تعاونی )

مدارک ثبت علامت تجاری ، نام تجاری (ثبت برند)

اشخاص حقیقی

۱. تصوير شناسنامه و كارت ملي برابر اصل شده

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص

حداق 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )

حد اقل سرمایه 100000 تومان

مطالب مرتبط با خدمات ثبتی ، حقوقی و مالیاتی

Default Image

شرایط تشکیل شرکت سهامی عام

in خدمات ثبتی ، حقوقی و مالیاتی by مدیریت سایت
۱. حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.