ثبت شرکت سهامی خاص

شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص

حداق ۳ نفر عضو + ۲ نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

   حداقل ٢ نفر عضو

مدارك لازم جهت كسب اجازه پذيره نويسي شركت در شرف تاسيس سهام عام از مرجع ثبت شركتها

١- دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامي عام

شرایط تشکیل شرکت سهامی عام

۱. حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص

الف ) مدارک را باتوجه به مواردی که ذکر شده ( 2برگ اظهارنامه، 2جلد اساسنامه، 2نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، 2نسخه صورتجلسه هیئت مدیره،