طرح توجیهی بانکی چاپ و تکمیل پارچه

طرح توجیهی بانکی چاپ و تکمیل پارچه

9,900,000ریال

در بیشتر موارد پارچه پس از تولید به علت همراه داشتن موادی مثل آهار، روغن و همچنین ناخالصیهای دیگر قابل استفاده نبوده و لازم است که این مواد در مرحله مقدمات تکمیل به صورت مؤثر از کالا زدوده شود تا پارچه به صورت سفید درآمده و برای رنگرزی یا چاپ آماده شود و نهایتاً مرحله تکمیل که ممکن است از نوع مکانیکی و یا عالی باشد،خواص لازم با توجه به کاربرد کالا مثل جلا، زیر دست نرم، ضد آب و غیره به آن بخشیده می شود.