بهره برداری ازمعدن سولفات سديم

بهره برداری ازمعدن سولفات سديم

25,000ریال
کد محصول : product_185

فرايند توليد و استخراج ماده معدني:
سولفات سديم 2 So4Na  با توجه به دگرساني سنگها و فرايند شيميايي تشكيل شده ومعمولا در فصل بهار و در اثر بارندگي ها ي مداوم ،سولفات سديم آبدار ته نشين شده و آنگاه با تبخير آب موجود در خاك ،سولفات سديم بصورت دانه هاي سفيد رنگ درعمق 10 الي 20 سانتي متري سطح زمين و خاك ذخيره مي شود وجهت استخراج آن معمولا به آرامي توسط بيل و بصورت دستي ،خاك سطح ماده معدني جمع آوري ويا دپو مي شود.به طوري كه خاك با ماده معدني مخلوط نشده و جددا سازي صورت گيرد،سپس توسط تراكتور دستي و تراكتور بيل دار ،مواد معدني استخراج شده يعني جمع آوري و دپو مي شود.