بهره برداري از معدن سنگ نمك

بهره برداري از معدن سنگ نمك

25,000ریال
کد محصول : product_184

طرح توجيهي بهره برداري از معدن سنگ نمك
باظرفيت 30,000 تن درسال