بهره برداري از معدن گچ وخاك

بهره برداري از معدن گچ وخاك

25,000ریال
کد محصول : product_187

طرح توجيهي بهره برداري از معدن گچ وخاك
باظرفيت 100,000 تن درسال
تهيه شده در سال 85