بهره برداري از سنگ لاشه

بهره برداري از سنگ لاشه

25,000ریال
کد محصول : 260

طرح توجيهي بهره برداري از سنگ لاشه
باظرفيت 25,000 تن درسال
تهيه شده در سال 1385