تولید آنزیم پکتین استراز

تولید آنزیم پکتین استراز

25,000ریال
کد محصول : product_20

طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استراز برای شفاف سازی آبمیوه در صنعت آبمیوه سازی و سایر موارد مصرفی غذایی