معدن خاک نسوز

معدن خاک نسوز

25,000ریال

خاك نسوز حاصل دگر ساني سنگهاي آذرين داراي عناصر سديم و منيزيم است كه در صنايع مختلف از جمله مقده سازي و صنايع نسوز استفاده مي شود .