بهره برداري معدن سنگ آهن

بهره برداري معدن سنگ آهن

25,000ریال

فرايند توليد و روش استخراج :
سنگ آ هك از نوع سنگ آذرين و با توجه به درجه اكسيداسيون به شكل چهارگان و به اسامي اكسيد آهن هماتيت ؛ ليمونيت و ماگما تيت و به رنگهاي قرمز ؛ زرد و سياه در طبيعت يافت ميشود و معمولا" با عيار بالاي %40 به عنوان ذخيره معدني و استحصال مقرون بصرفه مي باشد .