تولید رنگهای طبیعی از ضایعات کارخانه

تولید رنگهای طبیعی از ضایعات کارخانه

25,000ریال
کد محصول : product_19

طرح توجیهی تولید رنگهای طبیعی از ضایعات کارخانه کنستانتره انار جهت رنگ آمیزی چرمهای طبیعی