طرح توجیهی بانکی مصنوعات بتونی

طرح توجیهی بانکی مصنوعات بتونی

9,900,000ریال

بدون تردید، ماندگارترین مصالح که از تخت جمشید ایران تا اهرام مصر سالیان سال پایدار مانده سنگ است، اما سنگ به صورت اولیه، با توجه به شکل پذیری کم و حمل و نقل دشوار نمی تواند به عنوان مصالح اصلی در ساختمان های امروزی کاربرد داشته باشد و این امر باعث شد که نوعی سنگ مصنوعی توسط بشر خلق گردد، که علاوه برداشتن خواص سنگ مانند ماندگاری بالا و سازگاری با محیط اطراف، دارای قابلیت هایی مانند شکل پذیری مناسب و حمل آسان نیز باشد امروزه این نوع مصالح را به نام بتن می شناسیم.