• طرح توجیهی 
  • جواز تاسیس
  • ثبت شرکت 
  • امکان سنجی 
  • پروانه بهره برداری