ژوئن 2, 2018
مدارک جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

مدارک و ضوابط لازم جهت اخذ جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

مدارک جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای درخواست کتبی متقاضی در قالب فرم ارائه شده در سامانه اصناف فرم ارائه درخواست بند فوق شامل :مکان فعالیت ها، تعداد فروشگاه های […]
ژوئن 2, 2018
بسته بندی حبوبات

مراحل کامل گرفتن مجوز تولید یک کارگاه بسته بندی حبوبات

مجوز تولید یک کارگاه بسته بندی حبوبات مراجعه به اداره بهداشت استان و دریافت مجوز مربوطه مراجعه به ادره صنایع درخواست مجوزتاسیس و دریافت و تکمیل […]
ژوئن 2, 2018
صدور جواز فنی مهندسی -پرناک

صدور جواز فنی مهندسی

جواز فنی مهندسی شرکت های که خدمات مهندسی یا خدمات تحقیق و توسعه انجام می دهند می توانند از سازمان صنعت معدن تجارت مجوز کسب کنند. […]
ژوئن 2, 2018
امکانسنجی

معرفی امکانسنجی

امکانسنجی چیست ؟ امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسل یک پروژه پیشنهادی است و بر اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه […]