خرداد ۱۲, ۱۳۹۷
مدارک جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

مدارک و ضوابط لازم جهت اخذ جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

مدارک جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای درخواست کتبی متقاضی در قالب فرم ارائه شده در سامانه اصناف فرم ارائه درخواست بند فوق شامل :مکان فعالیت ها، تعداد فروشگاه های […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷
بسته بندی حبوبات

مراحل کامل گرفتن مجوز تولید یک کارگاه بسته بندی حبوبات

مجوز تولید یک کارگاه بسته بندی حبوبات مراجعه به اداره بهداشت استان و دریافت مجوز مربوطه مراجعه به ادره صنایع درخواست مجوزتاسیس و دریافت و تکمیل […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷
صدور جواز فنی مهندسی -پرناک

صدور جواز فنی مهندسی

جواز فنی مهندسی شرکت های که خدمات مهندسی یا خدمات تحقیق و توسعه انجام می دهند می توانند از سازمان صنعت معدن تجارت مجوز کسب کنند. […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷
امکانسنجی

معرفی امکانسنجی

امکانسنجی چیست ؟ امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسل یک پروژه پیشنهادی است و بر اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه […]