ژوئن 3, 2018
مطالعات امكان سنجي - جواز تاسیس-طرح توجیهی

مطالعات امكان سنجي

مطالعات امکان سنجی مقدماتی و پیشرفته در مطالعات امكان سنجي مقدماتي (Pre Feasibility Study)، به مشخصات کلي پروژه پرداخته  مي شود و معمولا در زماني که […]