ژوئن 3, 2018

برقراری سیستم های کیفیت

مزایای اخذ ایزو 1. تمرکز بر روی مشتری : سازمان‌ها متکی به مشتریان هستند، بنابراین: باید نیازهای مشتری را درک کنند. باید الزامات مشتری را برآورده […]