مشاوره مدیریت تولید و عملیات

خرداد ۱۳, ۱۳۹۷
مشاوره سیستم توزیع و پخش

مشاوره سیستم توزیع و پخش

سیستم توزیع و پخش مهندسین مشاور پرناک به ارائه مشاوره در زمینه خدمات زیر، در رابطه با سیستم توزیع و پخش می پردازد:  سیستم پخش مویرگی. […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷

مشاوره برنامه ریزی تولید و انبار

در هر سازمان تولیدی، برنامه‌ریزی تولید و انبار قلب حرکت و موتور محرکه سازمان است. هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله فروش و تولید، تأمین موارد مورد نیاز […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷

برقراری سیستم های کیفیت

مزایای اخذ ایزو ۱٫ تمرکز بر روی مشتری : سازمان‌ها متکی به مشتریان هستند، بنابراین: باید نیازهای مشتری را درک کنند. باید الزامات مشتری را برآورده […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷
مدیریت و انتقال تکنولوژی

مدیریت و انتقال تکنولوژی :

مدیریت و انتقال تکنولوژی توسعه جامعه تنها با ارتقای سطح تکنولوژی امکان پذیر است. تکنولوژی مجموعه ای از عوامل سخت افزاری یا تجهیزات ، تواناییها و […]