خدمات ثبتی ، حقوقی و مالیاتی

خرداد ۱۳, ۱۳۹۷

خدمات مالی و مالیاتی

خدمات مالی و مالیاتی مهندسین مشاور پرناک به قرار زیر می باشد: ۱- نرم افزارهای مالی متناسب با نیاز شرکتها و کارخانجات. ۲- استقرار و راه […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی کارشناسان ما در حیطه فعالیت های صنعتی می باشد که شامل موارد زیر است: ثبت علامت تجارتی علامت تجاری (برند) اسمی است که محصول […]