ژوئن 3, 2018
جوازتاسیس

جواز تاسیس

خدمات مهندسین مشاور پرناک در این زمینه : اخذ مجوز تاسیس تمدید مجوز تاسیس تغییر نام مجوز تاسیس اصلاح مجوز تاسیس اخذ جواز توسعه جواز تاسیس چیست ؟ […]
ژوئن 3, 2018
ماشین آلات صنعتی

مشاوره خرید و فروش ماشین آلات صنعتی

مشاوره خرید و فروش ماشین آلات صنعتی سایت machine724 زیر مجموعه شرکت سرآمد گیتی پرناک با هدف ایجاد مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، ارتباط مستقیم بین […]
ژوئن 3, 2018
مدارک جهت انشعاب برق

مراحل و مدارک جهت انشعاب برق

مدارک جهت انشعاب برق مراجعه به دفتر شهرک با همراه داشتن دفترچه قرارداد،آخرین تغییرات شرکت ویا مدارک شناسائی صاحب یا صاحبان امضاء * ارائه درخواست انشعاب […]
ژوئن 3, 2018
آینده و فضای کسب و کار

آینده و فضای کسب و کار

فضای کسب و کار در آینده در فضای واقعی کسب و کار به مرور نظام های پیشین پایان می پذیرد و نظمی جدید و اقتصاد نوین،ظهور […]