ژوئن 3, 2018
مدیریت و انتقال تکنولوژی

مدیریت و انتقال تکنولوژی :

مدیریت و انتقال تکنولوژی توسعه جامعه تنها با ارتقای سطح تکنولوژی امکان پذیر است. تکنولوژی مجموعه ای از عوامل سخت افزاری یا تجهیزات ، تواناییها و […]
ژوئن 3, 2018

زمانسنجی و کارسنجی

“زمان سنجی” عبارت است از به کار گیری تکنیک هایی برای تعیین زمان انجام کار معین به وسیله یک فرد واجد شرایط در سطحی قابل قبول. […]
ژوئن 3, 2018

چیدمان و بالانس خطوط تولید

به موازات پیشرفت و توسعه سیستم های تولیدی، توجه بیشتری به بهره گیری از فضاها مطرح شده است. مهندسین مشاور پرناک با بهره گیری از مهندسان صنایع […]
ژوئن 3, 2018
طراحی کارخانه

طراحی کارخانه

مهندسین مشاور پرناک در زمینه طراحی کارخانه به ارائه خدمات زیر می پردازد:  طراحی کارخانه و احداث یک کارخانه جدید  اضافه کردن و تولید محصول جدید […]