بازارسنجی ،بازار شناسی

بازارسنجی ،بازار شناسی

بازارسنجی ،بازار شناسی

بازارسنجی ،بازار شناسی

بازارسنجی چیست؟

بازارسنجی یعنی تحلیل موقعیت بازار با توجه به انچه بودیم و داشتیم،انچه هستیم و داریم و آنچه باید داشته باشیم.

همه محصولات و خدمات و سازمانها دارای منحنی عمر خاصی هستند که این منحنی شامل مراحل

معرفی،رشد،بلوغ،اشباع و افول استو هر مرحله شرایط ویژه ای دارد که بازاریاب باید براساس این ویژگی ها

واکنش های مناسبی نشان دهد.

بازارسنجی یا بازارشناسی و سنجش فعالیت های سازمان،نقاط قوت و ضعف را بخوبی نمایان می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *